Ako súťažiť?

Svoje tipy posielajte esemeskou v tvare:

BREJKmedzeraMENOKRAJÍNmedzeraKONTAKTNÉ ÚDAJE na číslo 6664. Sms posielajte do 8. mája 2011.

Cena spätnej sms je max. 0,500 €. Je dostupná pre klientov v sieti T-Mobile, Orange a Telefónika O2 a technicky ju zabezpečuje A SMS, s. r. o.

 

Čo za to?

 

TANDEMOVÝ SKUPINOVÝ ZOSKOK PADÁKOM OD AGENTÚRY UžiSiTo
 

 

CELOROČNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE TEBA A TVOJICH KAMARÁTOV OD GILLETE V HODNOTE 351 €

 

 

V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže daň je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny.