Jednou z najúspešnejších zastieracích spojeneckých operácii počas 2. svetovej vojny bola akcia s krycím názvom Fortitude, ktorej hlavným zámerom bolo odvrátiť pozornosť nacistov od presného miesta vylodenia na západnom pobreží pred operáciou Overlord (Deň D). Fortitude sa skladala v dvoch častí – „Sever“ predstieral inváziu do Nórska a „Juh“ smeroval pozornosť Nemcov do Francúzska k Pad-de-Calais. Spojenci tak šikovne využili Hitlerove pretrvávajúce obavy z vylodenia. Ten od svojich spravodajcov vedel, že k nemu príde, len našťastie nevedel presne kedy a kde. Celá Fortitude bola súčasťou rozsiahlejšieho klamného plánu s názvom Operácia Bodyguard (odpútanie pozornosti od vylodenia v Normandii). To sa v Európe ešte písal rok 1944, kedy misky vojnových váh nemali jasného víťaza.

Prepadové nájazdy britských Commandos na nórske pobrežie utvrdili miestne nemecké posádky a velenie, že práve sem bude smerovať vylodenie Spojencov na európske územie. Svoju dôležitú úlohu na úspechu akcie zohrali aj dvojití agenti ako Juan Pujol García (Garbo), Roman Czerniawski (Brutus), Dušan Popov (Trojkolka). Od roku 1943 Spojenci stavali makety tankov, lietadiel, delostreleckých diel a iného vojnového materiálu vyrobeného z dreva, alebo nafukovacie z gumy, ako rozptýlenie pre svoje operácie v Škótsku a v najužšom bode Lamanšského prielivu. Nemecký vzdušný prieskum neskôr hlásil sústredenia pripravených armád, netušiac, že objavili len pozície podhodených fantómových jednotiek. K úspechu pomohla aj falošná komunikácia odpočúvaných rádiostaníc, ktoré obsluhovali radisti pod vedením amerického generála Georga S. Pattona

V deň D (6.6. 1944)  už mali Nemci všetky dostupné vojenské sily zacielené na pobrežie Pas de Calais. Čakali márne, lebo hlavné vylodenie na uskutočnilo vzdušnou čiarou asi 150 km na juhozápad na plážach Normandie. Zo všetkých dezinformačných operácií, ktoré spojenci podnikli počas druhej svetovej vojny, je práve Fortitude považovaná za najúspešnejšiu a najdôležitejšiu.

Mohlo by vás zaujať:

Iceberg: Najkrvavejšia obojživelná operácia v Pacifiku
Rozkaz znel stručne: Zachráňte Mussoliniho!
Mala to byť len cvičná operácia, ale niečo sa strašne pos…