Úspešného startupistu vyrastajúceho v Leviciach sme sa spýtali na výnimočnosť jeho firmy Virtual Power Labs a fungovanie takzvaného mozgu virtuálnej elektrárne. Porozprával nám aj o práci na Manhattane, budúcnosti energetiky a konkurencii Elona Muska a jeho Tesly.

Ste vyštudovaný jadrový fyzik, ale vaša práca sa jadrovej energii nevenuje. Ako ste sa k nej teda dostali?
Je to dlhý príbeh. Definoval by som to tak, že každým novým projektom a novým pracovným pôsobiskom som sa postupne od tvrdej vedy a jadrovej fyziky mierne odkláňal, až som skončil v biznise zameranom na obnoviteľné zdroje energie a takzvané smart gridy. Ale jadrová energetika je moja srdcovka možno aj preto, že som vyrastal pri jadrovej elektrárni Mochovce. Nejako som k tomu inklinoval, až som to vyštudoval na „Matfyze“ v Bratislave. Nikdy som neuvažoval ani o inom odbore. Môj záujem o túto problematiku bol jednoznačný.

A so štúdiom ste pokračovali ďalej…
Áno. Na PhD. som išiel do Viedne do skupiny venujúcej sa síce supravodičom pre termojadrové reaktory. Lákalo ma to, lebo téma bola zameraná na ich aplikácie do termojadrových, teda fúznych reaktorov. Verím, že v budúcnosti budú riešením na to, ako vyrábať ekologickú a udržateľnú výrobu elektrickej energie. Táto téma ma lákala, lebo supravodiče bolo potrebné ožarovať v experimentálnom jadrovom reaktore a potom merať, ako sa ich vlastnosti ožiarením zmenili. Nakoľko aj vo fúznom  reaktore je istá radiácia, a ak ich tam použijeme, potrebujeme vedieť, ako sa po rokoch ich vlastnosti zmenia. Hoci tematicky to vyzerá ako jadrová téma, v praxi to bolo takmer 90 % o supravodičoch, v ktorých som sa stal expertom. Takže po PhD. som už nebol „jadrovák“, ale expert na fyziku supravodičov. A potom to už išlo. Postdoktorát na Univerzite v Cambridgei bol už zameraný na supravodiče pre aplikácie vo veterných turbínach a neskôr už na univerzitách v Pretórii a na STU v Bratislave som sa venoval čisto elektrickým sieťam a smart gridom.

Pracujete na výnimočnom úložisku energie. V čom je unikátne?
Naše riešenie je unikátne v tom, že uvažujeme o batériách, ktoré majú primárne inú úlohu, ako byť súčasťou našej virtuálnej elektrárne. To, že batérie sa dostanú do nášho portfólia, znamená pre ich majiteľa príjem navyše. Pre elektrickú sústavu to znamená viac stability a menej využívania fosílnych palív, a teda aj produkovanie menšieho množstva emisií CO2. My batérie spájame do väčšieho virtuálneho bloku. Naše portfólio na energetickom trhu je definované pod pojmom agregátor. Teda ako agregátor vytvárame pre batérie ďalšiu pridanú hodnotu pre ich majiteľov, ale aj pre prevádzkovateľa elektrizačnej sústavy. Našou úlohou je zosynchronizovať fungovanie distribuovaných zdrojov – v tomto prípade hlavne množstva batérií nachádzajúcich sa na rozličných miestach.

Aké energetické riešenia Virtual Labs ponúka?
Ponúkame hlavne riešenia pre synchronizáciu a optimálnu prevádzku týchto batérií. Vyvíjame a prevádzkujeme mozog tejto virtuálnej elektrárne. Samotnú agregáciu zdrojov sme sa rozhodli na väčšine trhov už nechať na našich partnerov. Hoci máme v pláne ponúkať inteligentné batérie pre domácnosti a firmy pod vlastnou značkou, toto portfólio nie je v tejto fáze pre nás prioritné. Predpokladám, že toto portfólio bude komercionalizované až v nasledujúcich rokoch, keď budeme mať v prevádzke virtuálnu elektráreň.

Je pravdou, že vaším vážnym konkurentom je Elon Musk a jeho batérie Tesla? V čom sú iné a v akej oblasti ho tie vaše prekonávajú?
Elon Musk a Tesla nie je naším najvážnejším konkurentom. Avšak Tesla je marketingovo najsilnejšia firma v tejto oblasti a dá sa povedať, že do istej miery formuje trh s batériami a ich využitie pre ekologickú energetik Tesla sa orientuje hlavne na koncový produkt, akým je batéria alebo automobil. My sa orientujeme skôr na to, ako tieto batérie inteligentne využiť a vytvoriť im ďalšiu pridanú hodnotu. Hoci aj Tesla má menšie projekty, kde sa snažia s batériami pracovať aj trochu naším smerom, nie je to ich hlavný biznis. A nakoniec nie je isté, či do tohto biznisu vôbec pôjdu, lebo je to veľmi horúca a nová vec. Oni majú obrovský potenciál v iných portfóliách, kde nestíhajú uspokojiť potreby trhu. V podstate ešte nie je na svete komerčná firma, ktorá by v našom portfóliu niečo veľké so ziskom prevádzkovala. Zatiaľ sú to všetko malé pilotné projekty na overenie fungovania konceptu. Verím, že budeme jednou z prvých firiem, ktorá bude úspešne komerčne prevádzkovať virtuálnu elektráreň tohto typu.

Foto: archív Michala Chudého

Kto tvorí váš tím vo Virtual Labs? Koľko vás je, z akých krajín a aké máte špecializácie?
Naše záujmy sú hlavne v stredoeurópskom regióne, USA a v Južnej Afrike. Priamo vo Virtual Power Labs nás je päť, ale máme väčšie množstvo spolupracovníkov v týchto krajinách ktorí s nami spolupracujú na konkrétnych projektoch. Máme aj partnerské firmy, s ktorými  spolupracujeme ako tím.

Váš úspešný startup Virtual Labs má sídlo v New Yorku. Bolo pre Slováka ťažké vybudovať kancelárie v srdci Manhattanu? Ako to celé prebiehalo?
Vybudovať si zázemie v USA nie je podľa mňa až také náročné, keď má niekto záujem práve o tento trh. V New Yorku a určite aj na západnom pobreží je množstvo akceleračných a iných programov, ktoré za veľmi výhodných podmienok prijmú startupy s dobrou ideou a dobrým business plánom. Pokiaľ niekto startupom žije a verí mu, je ochotný svojej business idei venovať všetok svoj pracovný čas i časť svojich úspor, potom si ho tieto programy nájdu. Začať s biznisom v New Yorku sa dá na slušnej úrovni aj za veľmi málo peňazí. Čo si však treba zvážiť, sú náklady na život v New Yorku, ktoré sú extrémne, asi 5- až 10-násobne vyššie, ako napríklad v Bratislave.

Ako hodnotíte podporu startupov na Slovensku?
Na Slovensko a to, čo sa u nás deje, som obvykle extrémne kritický. Avšak musím uznať, že čo sa týka podpory startupov, hodnotím situáciu na Slovensku veľmi pozitívne. Podporili nás firmy a nadácie aktívne sa zaoberajúce koučingom a pomocou startupom, ako napríklad Civitta alebo Slovak-American Foundation. Veľmi dobré skúsenosti máme aj so štátnymi inštitúciami, ako napríklad SARIO či Slovenská ambasáda v USA, ktorá dlhodobo aktívne pomáha a podporuje slovenské startupy v USA. Je cítiť, že v tomto smere štátne orgány nabrali schopných ľudí a ich činnosť a aktívna práca v tejto oblasti je aktuálne pre startupy veľkou pomocou. Avšak mojou hlavnou motiváciou ísť do biznisu bola, paradoxne, skúsenosť zo slovenského vysokého školstva. Žiaľ, situácia v slovenskej vede a školstve je kritická a podmienky na výskum sú katastrofálne. Takže i napriek mojim ideálom a láske k vede som sa rozhodol ísť do komerčnej sféry. Kolabujúce školstvo vnímam ako obrovský celospoločenský problém Slovenska. Avšak stále dúfam, že Virtual Power Labs bude v blízkej budúcnosti schopné pomôcť slovenskej vede a vysokému školstvu.

Často hovoríte, že vďaka Virtual Labs nechcete zbohatnúť. Je to pravda? Aký teda máte s týmto startupom zámer?
Mojou primárnou motiváciou na založenie Virtual Power Labs nebolo to, že chcem byť milionárom. Prioritná idea bola, že som robil výskum a zistil som, že pri aplikovaní tejto technológie môže byť ušetrených množstvo uhlíkových a iných emisií. Ak sa náš koncept presadí, bude sa môcť používať menej fosílnych palív na produkciu elektrickej energie. Takže primárna motivácia je spraviť niečo pre našu planétu a aktívne sa zapojiť do boja proti klimatickým zmenám. Keďže sa tomu venujem naplno, samozrejme, potrebujem, aby to malo aj nejakú ekonomiku, uživilo ma to a bolo to zaujímavé pre investorov. Avšak ak na tom náhodou zbohatnem, tak nebudem z toho smutný (smiech). Peniaze by som však neinvestoval do života v nejakom raji, kde by som už nemusel pracovať. Určite budem pracovať ďalej a využijem prostriedky na iné projekty pre boj s globálnymi zmenami klímy.

Čo si myslíte o budúcnosti energetiky? V ktorej oblasti budú najdôležitejšie inovácie a nutná zmena?
Som pevne presvedčený, že najlepšia cesta energetiky je kombinácia jadra a obnoviteľných zdrojov energie. S tým, že napríklad z dopravy musia fosílne palivá úplne vymiznúť a ich využitie musí byť rýchlo obmedzené iba na výrobu tepla a aj tam sa ich pokúsiť nahradiť. Technológia a poznatky, ako spraviť celú energetiku zelenou, tu sú. Na nijakú inováciu čakať nemusíme. Skôr si musíme uvedomiť, že len obnoviteľné zdroje našu planétu a energetiku nezachránia. Žiaľ, tejto utópii podľahlo veľa ekológov a environmentalistov, ale čísla nepustia. V reálnom časovom horizonte obnoviteľné zdroje pokryjú asi 50 % a ak chceme aj zvyšok energie získať ekologicky, musíme radikálne zmeniť pohľad na jadrovú energiu. Čo by sme asi najviac potrebovali, je nový „jadrový Elon Musk“, ktorý by jadru spravil taký úžasný marketing, ako to len on dokázal s elektromobilitou a uskladňovaním energie. Tie sú zrazu „cool“ a siahnu po nich aj ľudia, ktorým je ekológia ukradnutá. Jadro je aktuálne v úpadku a keď nejaká krajina radikálne pristúpi k zvýšeniu obnoviteľných zdrojov, väčšinou je to na úkor jadrovej energie. Toto je obrovská chyba a nazval by som to až tragédia.

Foto: Shutterstock

Myslíte si, že slovenské startupy pôsobiace v zahraničí zažili v poslednej dobe progres?
Nie sme nejaká komunita, takže sa neviem k tejto otázke fundovane vyjadriť. Avšak poznám mnohých kolegov startupistov, ktorí s firmami úspešne napredujú. Teraz je predsa úžasné obdobie pre startupy. Výnosy z tradičných investícií na trhu sú momentálne na úplnom minime, a preto je v súčasnosti rizikový kapitál jedna z mála vecí, čo môže dobre zarobiť. Investori to vedia, preto je aktuálne v obehu asi rekordne veľa rizikového kapitálu. Teda kapitálu, ktorý je motorom do startupov. Ak má teda startup spraviť progres, teraz je tá správna doba.

Máte medzi vedcami či expertmi v energetike nejaký vzor?
Nemám, ale je niekoľko ľudí, ktorých som veľkým fanúšikom v ich aktivitách a verím, že môžu veci zmeniť. Ale vedcami alebo expertmi by som ich nenazval. Samozrejme, je ním Elon Musk, ktorý je podľa mňa génius v marketingu a z elektromobility, ktorá bola pre exotov a šialených environmentalistov, spravil módny boom. Potom Leonardo DiCaprio, ktorý robí extrémne dobrú robotu hlavne svojím environmentálnym aktivizmom. Ďalej je to Bill Gates, ktorý cez svoju nadáciu intenzívne rieši aj problém ekologickej produkcie energie. Sám financuje a podporuje obrovský inovatívny projekt v oblasti jadrovej energie (TerraPower).

O ňom sa v tejto súvislosti príliš nehovorí.
To je pravda. Sám vypracoval veľmi realistický akčný plán pre energetiku. Aktuálne som jeho obrovským fanúšikom a sledujem jeho kroky v tejto oblasti. Jeho vplyv a drive meniť veci však už nie je to, čo bolo, pokiaľ bol šéfom Microsoftu. Navyše jeho veľké úsilie pretaviť vízie do reality mu asi nechtiac, ale úspešne zničil Donald Trump. Toho som chcel tiež spomenúť ako antivzor, lebo nehľadiac na jeho iné politické rozhodnutia, toto je žijúci človek, ktorý svojimi populistickými a neuváženými činmi a vyjadreniami robí asi najväčšiu škodu tejto planéte a jej šanci na zvrátenie zásadných environmentálnych zmien. Ťažko sa to kvantifikuje, ale nemyslím si, že niekto v histórii spravil na životnom prostredí toľko zla ako práve Donald Trump, aj keď mnohé veci spôsobil neúmyselne a nepriamo.

Plánujete sa niekedy usadiť na Slovensku?
Už na budúci rok sa chystám vrátiť na Slovensko a s lokálnymi partnermi tu pracovať na pilotnom projekte. Máme dlhodobú víziu vybudovať u nás výskumnú a technickú základňu, a teda vytvoriť tu hlavne pracovné miesta s veľmi vysokou pridanou hodnotou, ktorých máme na Slovensku žalostne málo.

MICHAL CHUDÝ: Narodil sa v Želiezovciach, no väčšinu života prežil v Leviciach, kde sa veľmi rád vracia. Vyštudoval odbor jadrovej fyziky na UK v Bratislave, v roku 2011 ukončil doktorát v oblasti technickej fyziky na Technickej univerzite vo Viedni, potom pôsobil na Cambridgeskej univerzite a je doživotným členom Clare Hall College. Pracuje ako šéf (CEO) spoločnosti Virtual Power Labs, ktorá bola založená v roku 2016 – je súčasťou US Connection programu. Momentálne žije aj s rodinou v New Yorku.

Foto: archív Michala Chudého


Mohlo by vás zaujať:

Borič žraločích mýtov: Čo cíti v prítomnosti týchto predátorov?
Dračie srdce tvorcu kulís
Posledný mohykán v kabíne