Aké príznaky by ste nemali ignorovať a kedy by ste mali okamžite navštíviť lekára?

Na otázky odpovedá
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD., MPH prednosta Urologickej  kliniky UNLP Košice

 

Je rakovina semenníkov časté ochorenie?
Rakovina semenníka nepatrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia. Postihuje sedem až osem zo stotisíc mužov ročne. V prípade skorého zachytenia je prognóza dobrá. Nádory semenníkov na Slovensku tvoria necelé dve percentá všetkých zhubných nádorov u mužov. Vo vekovej skupine dvadsaťročných až štyridsaťštyriročných mužov predstavujú najčastejšie sa vyskytujúci zhubný nádor. V roku 2005 sa na Slovensku diagnostikovalo 245 pacientov s nádorom semenníka, pričom za posledných tridsať rokov vzrástol výskyt tohto nádorového ochorenia takmer päťnásobne. Úmrtnosť je už vyše desať rokov stabilizovaná, respektíve má v dôsledku liečby rádioterapiou a najmä kombinovanej chemoterapie mierne klesajúcu tendenciu. V roku 2005 na Slovensku zomrelo dvadsaťpacientov s nádorom semenníka.

Čo je to vlastne rakovina semenníkov?
Pri primárnych nádoroch, ktoré vznikajú v semenníku, ide o zhubné nádorové bujnenie prevažne germinatívneho pôvodu, kedy nádor vzniká zo zárodočných buniek v semenotvorných kanálikoch semenníka, ktoré sú u muža súčasťou reprodukčného systému. Nádor môže vzniknúť aj z iných, takzvaných nezárodočných buniek, v Sertoliho bunkách, ktoré podporujú a vyživujú zárodočné bunky vytvárajúce spermie, a Leydigových bunkách, ktoré normálne vytvárajú mužské pohlavné hormóny – androgény ako testosterón, avšak niekedy vytvárajú estrogény – ženské pohlavné hormóny. Nádor môže pochádzať aj z iných súčastí semenníka, napríklad z mezenchýmu. Vzácnejšie môže byť semenník postihnutý sekundárne tým, že v semenníku sú metastázy iných vzdialených nádorov, prípadne pri hematologických onkologických ochoreniach.

Aké príznaky by pacient nemal ignorovať a kedy by mal okamžite navštíviť lekára?
Pre nádor je typický spočiatku nebolestivý priebeh ochorenia, takže pacient nepociťuje žiadne subjektívne ťažkosti. Niekedy sa dajú v semenníku nahmatať tvrdšie štruktúry, takzvané uzly alebo nerovnosť, respektíve hrboľatý povrch. Najčastejším prvým príznakom nádoru semenníka je postupne sa zväčšujúci obsah mieška – skróta, ktoré má na pohmat tuhú konzistenciu, niekedy hladký, inokedy hrboľatý povrch spôsobený uzlovitým zatvrdnutím v semenníku, väčšinou semenník nie je bolestivý. Pacient odhalí zmeny náhodne, pri kúpeli. Niekedy sú prítomné bolesti v podbrušku, vyvolané ťahom zväčšeného semenníka za semenný povrazec s pocitom „ťažkého“ semenníka. Inokedy nádory semenníka dosahujú značnú veľkosť, kým príde pacient na vyšetrenie. Zriedkavejšie sú bolesti v skróte rôznej intenzity, väčšinou tupé, ale môžu byť aj prudké, vyvolané krvácaním do nádoru. Zriedkavým prvým príznakom nádorového ochorenia semenníka je strata libida a infertilita. Už v čase diagnózy primárneho nádoru semenníka môžu byť prítomné metastázy. Preto neprekvapuje, ak až príznaky z metastáz prinútia chorého vyhľadať lekára. Metastaticky zmenené lymfatické uzliny retroperitonea môžu byť príčinou bolestí v bruchu, v oblasti obličiek – pri útlaku močovodu s následnou stázou moču v dutom systéme obličky – a v krížoch. Metastázy v pľúcach sa môžu manifestovať kašľom a ťažkosťami pri dýchaní. Niektorých pacientov privedú k lekárovi nešpecifické príznaky, ako nechutenstvo či úbytok hmotnosti. U istej časti pacientov sa v priebehu ochorenia vyvinie gynekomastia – zväčšenie prsníkov, čo môže byť aj prvým prejavom ochorenia ešte pred zistením nádoru v semenníku.

Na koho sa môže muž, ktorý pochybuje, obrátiť? Patrí diagnostika tohto ochorenia do rúk urológa?
Pacient spočiatku môže navštíviť svojho obvodného všeobecného lekára, ktorému sa zdôverí so svojimi ťažkosťami a obavami. Ten ho spravidla po prvotnom objektívnom vyšetrení odošle k urológovi, ktorý je oprávnený na takéto došetrenie objektívnymi metódami.

Aká je prognóza pri včasnej diagnostike?
Liečba germinatívnych nádorov semenníka je optimistickou kapitolou súčasnej klinickej onkológie. Prognóza ochorenia však závisí predovšetkým od histologického typu nádoru a od klinického štádia ochorenia, ale aj od poznania prognostických a prediktívnych faktorov ochorenia, ich správnej interpretácie a od presného dodržiavania terapeutických režimov. Celkovo má šesťdesiat až sto percent pacientov, ktorí sa liečili pre nádor semenníka, šancu dlhodobo prežívať vďaka súčasnému pokroku v diagnostike a komplexnej liečbe.

Čo musí pacient absolvovať počas liečby?
Pri istej diagnóze alebo pri podozrení na nádor semenníka je indikovaná operačná revízia semenníka z ingvinálneho prístupu (slabiny) a po potvrdení diagnózy nádoru odstránenie semenníka spolu so semenným povrazcom, takzvaná radikálna orchiektómia. Pacienti po bilaterálnej orchiektómii vyžadujú hormonálnu substitúciu i monitorovanie parametrov kostného metabolizmu, pretože dlhodobá androgénová deprivácia môže viesť k osteopénii až osteoporóze. V prípade orgán-zachovávajúcej enukleácie nádoru majú pacienti z tohto postupu endokrinologický a psychologický benefit. Detailné histologické vyšetrenie operačného preparátu je predpokladom na ďalšie liečebné postupy, ku ktorým patria v onkologickej liečbe rádioterapia (ožiarenie) a chemoterapia (podanie cytostatík).

Má aj vyliečená rakovina semenníkov nejaké následky? Existuje možnosť úplného vyliečenia? Môže žiť pacient plnohodnotný partnerský život?
Liečba a závažnosť ťažkostí po chirurgickej a onkologickej liečbe súvisia so štádiom ochorenia, v ktorom bol nádor semenníka prvotne zachytený. Muž s jedným zostávajúcim semenníkom môže udržiavať normálny intímny život so zachovanou plodnosťou. Spermie však možno pred liečbou uschovať v takzvanej spermobanke najmä u mužov, ktorí stále plánujú mať deti, pretože plodnosť môže byť nepriaznivo ovplyvnená chemoterapiou alebo rádioterapiou. Muž, ktorý mal postihnuté obidva semenníky, je po operačnom zákroku neplodný. V prípade, že mal pri vyšetrení spermií normálny nález alebo zachovalé spermie, môže ich uschovať v spermobanke.

Môže sa ochorenie vrátiť po rokoch?
Pacienti s nádormi semenníka sú po akejkoľvek onkologickej liečbe v trvalom alebo dočasnom dispenzári. Chodia na kontroly, robia sa im laboratórne vyšetrenia, krvné testy, rôzne zobrazovacie vyšetrenia, nakoľko u časti pacientov môže dôjsť k prejavom postihnutia rôznych systémov. Je možné, že ochorenie by sa mohlo aktivovať aj po liečbe aj po niekoľkých rokoch.

Existuje pri tomto ochorení aj možnosť prevencie? Čo by mal alebo nemal muž robiť, aby sa vyhol zhubnému ochoreniu semenníkov?
Príčiny vzniku nádorov semenníkov nie sú známe. Vysoký výskyt niektorých histologických typov nádorov testis poukazuje na možnosť, že rizikové faktory pôsobia na plod už počas vnútromaternicového života. Ide predovšetkým o hormonálne poruchy gravidnej matky, ďalej v postnatálnom období o poruchu zostupu semenníka, genetické faktory, ingvinálnu herniu, stavy po orchitíde (parotitíde), úrazy genitálu, predchádzajúci výskyt nádoru v kontralaterálnom testis a iné. Z tohto hľadiska je dôležitý zdravý vývoj plodu a také správanie matky, ktoré zníži riziko poškodenia plodu. Muži by mali nosiť voľnejšie oblečenie, aby sa minimalizoval eventuálny vplyv tesného oblečenia ako jedného z možných faktorov. Pre zdravý vývoj semenníkov a spermií je dôležitá teplota v ich okolí, ktorá je spravidla v miešku nižšia o jeden až dva stupne Celzia. Odporúča sa aj zdravý životný štýl na vylúčenie vonkajších vplyvov vzniku rakoviny, tak ako pri iných ochoreniach. Ženy sa učia samovyšetrovanie prsníkov.

Existuje aj samovyšetrovanie semenníkov, ktoré by mal každý muž ovládať? Kto ho naučí, ako sa to robí?
Existujú viaceré letáky, respektíve informačné materiály, ktoré vydala napríklad Liga proti rakovine. Najlepšia ochrana pred neskorou diagnózou nádorov semenníkov je ich včasné odhalenie pomocou starostlivého a pravidelného samovyšetrovania. Semenníky by si mal vyšetrovať každý muž pravidelne každý mesiac, a to od pätnásteho roku života. Najvhodnejší čas je bezprostredne po teplom kúpeli alebo teplej sprche. Ak sú miešok alebo ruky studené, semenníky sa stiahnu k telu, čo sťažuje ich vyšetrenie. Každá zistená zmena na semenníkoch je dôvodom na návštevu lekára urológa.


Mohlo by vás zaujať:

Ako môže pomôcť ranný beh pri cukrovke?
Do boja s rakovinou musíme viac zapojiť …
Myslíte si, že na “staré kolená” sa už neoplatí cvičiť?