Jediná zhoda mužov a žien panuje v červeno-čiernej kombinácii karosérie. Takéto “color spojenie” si vraj vyberajú adrenalínovo zameraní jedinci. Pokiaľ ale ide o spoločný názor na farbu auta, vypukne medzi pánom a dámou vášnivý spor v duchu Mars kontra Venuša. Predmetný výskum pre značku Ford sa v prvom rade zaoberal koreláciami medzi preferovanými farbami a osobnostnými rysmi klientov. Výsledky v mnohom prekvapili.

 

Zopár príkladov. Muži v čiernom aute sa vnímajú ako zmätkári. Tvrdia, že sa nechajú pomerne ľahko rozptýliť a často spoliehajú na to, že rozrobené veci dokončí za ne niekto iný. Ženy v červených autách sa zase považujú za energické a cieľavedomé. Dokonca im vadí, ak nebežia veci podľa nich. Páni, ktorí zvolia modré vozidlo vraj počúvajú svoje pocity a emócie a riadia sa skôr citmi ako faktami. Vodičky v modrom aute zámerne vyhľadávajú harmonické vzťahy, vyhýbajú sa konfliktom a majú pevnú vôľu.

 

Dámy so striebornou alebo tmavomodrou preferenciou farby auta nevykazovali žiadne špecifické osobnostné rysy. Muži, ktorí sa radi vozia v červenom aute sú nadpriemerne systematickí a orientovaní hlavne na výsledok. Ak však zvolia tmavomodrý voz, signalizuje to ich konzervatívne zameranie. Naproti tomu pán so strieborným auto dokáže zachovať kľud aj v stresových situáciách. Ako uvádza server zpravy.aktualne.cz, psychologička Wendy Lordová na záver správy konštatovala, že: “kombinácia čiernej a červenej farby je bez ohľadu na pohlavie symbolom rizikovej, vzrušujúcej a poriadne adrenalínovej jazdy