Pod ideálnou mužskou antikoncepciou si muži predstavujú najmä bezpečnosť, žiadne vedľajšie účinky, žiadne riziko zdravotných komplikácií a predovšetkým žiadne riziko straty erekcie či ejakulácie. Práve vazektómia, ktorej sa niektorí obávajú, všetky tieto atribúty spĺňa, o čom vás presvedčí aj MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH, z Privátnej urologickej kliniky v Trenčíne, ktorý vykonáva vo svojej ambulancii 250 až 300 vazektómií ročne.

VAZEKTÓMIA NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ S KASTRÁCIOU
Nedostatočná informovanosť alebo možno aj ľahostajnosť samotných mužov voči tejto forme antikoncepcie nie je jedinou príčinou, prečo pred ňou možno niekedy radšej zatvárajú oči. Strach či obavy sú ďalšou, prečo? Pretože veľmi veľa mužov si pletie vazektómiu s kastráciou, pričom ide o dva celkom odlišné zákroky, čo nám objasňuje aj doktor Sokol: „Pri kastrácii dochádza k úplnému odstráneniu semenníkov a mužovi sa netvorí žiadny testosterón v semenníkoch, len v nadsemenníkoch. Zatiaľ čo pri vazektómii prerušujeme len semenovody a teda tvorba testosterónu a všetky ostatné funkcie sú plne zachované.“

ŽENSKÁ STERILIZÁCIA JE KOMPLIKOVANEJŠIA NEŽ MUŽSKÁ
Z pohľadu doktora Sokola je jednoznačne ľahšie vykonať mužskú sterilizáciu než ženskú. „Pri ženskej sterilizácii je nutné predoperačné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie vrátane odberu krvi. Je nutné, aby bola žena prijatá či už do jednodňovej chirurgie alebo hospitalizovaná, pretože zákrok sa robí v celkovej anestézii, čiže žena musí byť uspatá. Mužská vazektómia sa vykonáva v lokálnej anestézii, muža netreba uspať a nemusí byť ani hospitalizovaný. Dokonca u neho nie sú nutné žiadne predoperačné vyšetrenia, röntgeny, EKG a hlavne je zákrok oveľa kratší, bezpečnejší a jednoduchší.“ Najčastejšou príčinou, prečo sa muž rozhodne podstúpiť vazektómiu, je väčší komfort ženy. Väčšinou žena užíva hormonálnu antikoncepciu alebo má vnútromaternicové teliesko. Tolerancia tohto telieska či užívanie hormonálnej antikoncepcie však býva často spojené s rôznymi ťažkosťami, prípadne aj ochoreniami.“

MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Foto: archív R.S.

ZÁKROK NIE JE BOLESTIVÝ
Pokiaľ ide o to, ktorá časť samotného zákroku je pre muža najbolestivejšia, doktor Sokol uvádza na správnu mieru, že ani jedna časť nie je bolestivá. Málo nepríjemnou môže lokálneho anestetika na začiatku zákroku. „V našej ambulancii sa snažíme túto aplikáciu spríjemniť pomocou vdychovania plynu v kombinácii rajského plynu a kyslíka, ktorý sa volá entonox. Pacienti sú po inhalácii tohto plynu oveľa tolerantnejší,“ dopĺňa doktor Sokol.

SPERMIOGRAM UKÁŽE, ČI SÚ PRÍTOMNÉ SPERMIE
„Na kontrolu si muž prinesie svoj ejakulát z domu a my posúdime, či v ňom sú alebo už nie sú spermie. Ak ejakulát obsahuje zopár spermií, či už živých alebo mŕtvych, tak muž ešte nie je schopný mať pohlavný styk bez ochrany. Stáva sa nám to u jedného zo 100 pacientov, že pri kontrolnom spermiograme o 6 týždňov sú ešte stále prítomné živé alebo mŕtve spermie. Zvyčajne sú to jedna alebo dve spermie na celý preparát. Tiež robíme histologické vyšetrenie, to znamená, že semenovod, ktorý prerušíme, dáme patológovi, aby potvrdil, že sme naozaj prerušili semenovod na jednej aj druhej strane. My vieme, že sme prerušili semenovod, je to však nutné z dôvodu právnej ochrany nás aj muža, aby mal absolútnu istotu, že operácia bola prevedená správne.“

OBČAS SI TO MUŽ AJ ROZMYSLÍ
Na to, aby muž podstúpil vazektómiu, musí vyplniť žiadosť a poučenie o vazektómii. Následne musí počkať zákonnú lehotu minimálne 1 mesiac, než sa mu zákrok vykoná. Poviete si, na čo je dobré čakať? V tomto prípade to má svoje opodstatnenie aj podľa doktora Sokola, ktorý vychádza zo skúseností počas svojej praxe: „Približne jeden až dvaja muži ročne si po tejto mesačnej lehote zákrok rozmyslia.“

MOŽNOSŤ ZMRAZENIA SPERMIÍ JE NA SLOBODNEJ VÔLI
Doktor Sokol na základe svojich skúseností kategorizuje mladých mužov do troch kategórií. Sú mladí muži, ktorí majú tri či štyri deti a viac už nechcú. V tomto prípade neexistuje z pohľadu doktora Sokola žiadny ľudský, etický ani medicínsky dôvod, aby ho od vazektómie odhováral alebo ho naopak presviedčal, aby si dal spermie zmraziť do spermobanky. Ďalšou kategóriou mladých mužov sú tí, ktorí majú jedno alebo dve deti. „Týchto mužov sa snažíme presvedčiť, aby si odložili pre istotu pred zákrokom svoj ejakulát do spermobanky. Poslednou kategóriou mladých mužov sú tí, ktorí sú bezdetní a chcú podstúpiť vazektómiu. Zvyčajne sú to muži, ktorí majú v rodine veľmi ťažké, geneticky podmienené ochorenia s vysokým rizikom genetického prenosu. Týmto mužom robíme vazektómiu len vtedy, ak uložia ejakulát do spermobanky, a majú potvrdené, že riziko prenosu genetickej chyby na ich pokolenie, deti, je mimoriadne vysoké,“ dopĺňa doktor, ktorý však dodáva, že je to na slobodnej vôli mužov, či si dá zmraziť spermie. V každom prípade o tejto možnosti je poučený každý jeden muž.

Foto: archív R.S.

ZÁKROKY NA VRÁTENIE PLODNOSTI NEMUSIA FUNGOVAŤ
Čo sa stane, ak muž podstúpi vazektómiu a po určitom čase sa vracia do ambulancie s požiadavkou či s otázkou možnosti obnovenia svojej plodnosti späť? Je to nezvratné alebo s tým odborník dokáže niečo urobiť? Doktor Sokol hovorí, že existuje možnosť znova spojiť, čo bolo prerušené, teda semenovody znova spojiť. Avšak zároveň dodáva, že neexistuje žiadna záruka znovunadobudnutia plodnosti muža aj napriek obnoveniu priechodnosti semenovodov.

Úspech tohto zákroku je veľmi nízky a navrátenie plodnosti otázne. „Tiež existuje metóda MESA/ TESE, že vpichneme do semenníkov alebo nadsemenníkov ihlu, vyberieme odtiaľ vzorku tkaniva, ktorá obsahuje spermie, a tieto spermie je možné použiť pri umelom oplodnení,“ objasňuje doktor ďalej. Všeobecne možno povedať, že čím dlhší čas od vykonania zákroku uplynie, tým je menšia nádej na navrátenie plodnosti. Doktor však ešte k tejto téme dopĺňa, že v jeho ambulancii sa pri vazektómii používajú špeciálne klipy zabraňujúce priechodnosti semenovodov, ktoré sú aj tak následne prerušené. Čiže tá možnosť obnovenia plodnosti je v tomto prípade skutočne veľmi nízka, takmer žiadna.

INTENZÍVNEJŠÍ A SPONTÁNNEJŠÍ POHLAVNÝ STYK JE TIEŽ VÝHODOU
Okrem spomínaných výhod, ktoré vazektómia pre muža prináša, treba spomenúť ešte jeden. Tým je, že vazektómia má pozitívny vplyv na intímny život muža aj samotnej ženy. Tým, že sa nemusia báť prípadného neželaného otehotnenia. Pohlavný styk sa stáva pre nich uvoľnenejší, intenzívnejší, spontánnejší a v konečnom dôsledku krajší, ako hovorí na základe skúseností svojich pacientov aj doktor. K vazektómii rozhodne nemožno žiadneho muža nútiť. A naopak, v prípade, že ju chce podstúpiť, nepotrebuje ani súhlas partnerky či manželky. Ten by v prípade ženskej sterilizácie nepotrebovala ani ona. Každý človek je zodpovedný v prvom rade sám za seba, avšak aj doktor Sokol uvádza, že vždy má lepší pocit, keď prídu obaja partneri do jeho ambulancie spoločne a spoločne sú aj poučení.

Mohlo by vás zaujať:

Tabletka pre mužov sľubuje 99 % účinnosť
Kondóm: Keď sa oň budete dobre starať, postará sa aj on o vás
Niečo pre pánov. Antikoncepcia s vypínačom