V akom stave sa nachádza športová infraštruktúra v Martine?

Na väčšine športovísk je podpísaný investičný dlh z minulosti, ktorý postupne odstraňujeme. Čiastočne to bolo spôsobené delimitáciou majetku martinskej ZŤS, keď podstatná časť športovej infraštruktúry patriacej ZŤS neprešla pod mesto, ale pod športové kluby či jednoty, ktoré nemali financie na jej rozvoj či údržbu. Mnohé športoviská tak skončili chátrajúce v rukách súkromníkov, bez potrebnej modernizácie. Martin takto prišiel o športovú halu, futbalový štadión, tenisové kurty a mnoho ďalších športovísk. Počas prvého roku môjho pôsobenia sme sa snažili sústrediť na možnosti investícií do športovej infraštruktúry, pričom bola začatá a zafinancovaná výstavba multifunkčnej haly pre ZŠ Dubčeka, ktorá by mala pokrývať tréningové procesy hádzanej, volejbalu, futsalu, florbalu a basketbalu, či vysporiadané majetkové pomery pri atletickom ovále pri Spojenej škole a začatá výstavba tribúny so zázemím pre atlétov. V nastolenom tempe by sme chceli zotrvať a pokračovať, aby v najbližšom období pribudli k týmto projektom aj mnohé ďalšie.

Čo bude vašou prioritou do roku 2026?

Ako som už načrtol, bude to hlavne rekonštrukcia existujúcich športovísk a pokračovanie v nastolenom tempe výstavby nových. Nová športová infraštruktúra či modernizácia tej starej nechýba len športovým klubom a ich športovcom, ale aj pri školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, čo znamená potrebu zapracovať a zrekonštruovať aj mnohé školské dvory na funkčné športové zázemia. Rozhodne budeme pokračovať v rozvoji športovísk, napr. športparku Pltníky, čo je viacúčelové športovisko na rekreačné aktivity, ale
aj profesionálnych športovcov, tiež rekonštrukcia hokejového štadióna, revitalizácia športovo­‑rekreačného areálu Pažite či riešenie domáceho stánku pre futbalistov. Začiatkom tohto roka sa nám podarilo do Martina pritiahnuť zámer výstavby nadnárodného významu, keď sme so Slovenskou plaveckou federáciou podpísali memorandum o spolupráci na výstavbu centra plaveckých športov na Slovensku.

Martin sa pýšil mnohými športovými klubmi, ktoré reprezentovali mesto aj na vrcholovej úrovni. Darí sa vám zmysluplne podporovať športovcov?

Snažíme sa podporovať všetkých športovcov, no prioritne mládež. Finančné dotácie smerujeme športovým klubom na základe jasne stanovených kritérií, najmä s poukazom na veľkosť členskej základne, ich úspechy a pod. V prerozdeľovaní financií športovcom sme oveľa transparentnejší než sa dialo v minulosti. Časy, že niekto prišiel, vypýtal si a dostal bez akéhokoľvek kľúča či vôdzky, sú už dávno preč. Minulý rok sme len formou dotácií podporili činnosť športovcov sumou 330 tisíc eur, v roku 2024 je to zatiaľ 205 tisíc eur a verím, že sa nám túto sumu ešte podarí navýšiť. Myslím si, že v Martine sa nám podarilo motivovať kluby na prácu s mládežou, keď napr. hokejisti či futbalisti majú viac než 250-člennú mládežnícku základňu,
čo je fantastické číslo.

Šport však nie je len o financiách, ale aj o vášni, mnohokrát o veľkom srdci, spolupatričnosti, hrdosti či zdraví. Dokáže vytvárať nádherné príbehy, celoživotné priateľstvá a ponúka celú škálu silných pozitívnych emócií, ktoré sú v dnešných náročných časoch viac ako potrebné. V minulom roku sa nám napríklad historicky po prvý raz podarilo veľmi úspešne hostiť jednu z etáp cyklistických pretekov Okolo Slovenska, čo bol neskutočný zážitok. Elektrizujúca atmosféra na námestí plnom ľudí, ktorí prišli fandiť športu.

 

Na ktoré aktívne športové osobnosti ste najviac hrdí, čo vzišli z mesta Martin?

Mesto Martin každoročne organizuje anketu Športovec roka, v ktorej oceňuje tie najlepšie športové výkony a reprezentáciu mesta Martin. Tu by som rád vyzdvihol celú komunitu športovcov z Martina za ich tvrdú prácu v prípravách a vzornú reprezentáciu. Svojimi výsledkami na celoslovenskej úrovni sú najviditeľnejší určite hokejista Richard Pánik, atlétka Gabriela Gajanová či futbalista Michal Švarka alebo Patrik Myslovič. Ako perličku môžem uviesť, že pred pár týždňami postup MŠK Žilina cez Dortmund v mládežníckej Lige majstrov rozhodol náš odchovanec Michal Pekelský.

Vašu kariéru zabrzdilo zranenie. Nechýba vám na politickom poli tá práva športová emócia?

Samozrejme, že chýba (úsmev). Politika a jej zákulisie nie je najférovejšie prostredie, zatiaľ čo šport je jej pravý opak. V športe uspeje ten, kto vloží do výkonu srdce aj um na 100 %, a je obľúbený, keď hrá fér. Práve preto sa aktívne zúčastňujem v Martine našej amatérskej ligy malého futbalu, ktorá združuje viac ako 200 hráčov. Aspoň takto si viem z času na čas tú zápasovú dravosť pripomenúť. Niekedy mám pocit, že všetci zúčastnení hrajú zápasy na viac ako 100 % a vždy duchu fair play. Vždy budem bojovať za najlepšie podmienky pre šport v Martine, aby mladé generácie mali optimálne podmienky na rast a napĺňanie ich športových snov.

 

Znamená to, že športová infraštruktúra a šport je jediná priorita?

To samozrejme nie. V meste máme aj iné veľké investičné plány. Určite je významné spomenúť zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia alebo výstavby depa pre autobusy Dopravného podniku mesta Martin.

 

DOPRAVNÝ PODNIK DOKONALOU VÝKLADNOU SKRIŇOU

Mesto Martin vytvorilo vlastný dopravný podnik, ktorý je výnimočný skladbou svojho vozového parku. Ten pozostáva z 35 autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), čo znamená šetrnosť k životnému prostrediu. Ako jedno z mála miest sa môžeme pýšiť „zelenou“, čiže ekologickou hromadnou dopravou, a to je veľká devíza. Teší nás, že podľa štatistík z roka na rok využíva ekologickú hromadnú dopravu v mesta viac a viac ľudí, čo je neklamný znak kvality.

Koľko cestujúcich sa vám podarilo už odviezť?

Na začiatku roku 2024 sme dosiahli desaťmiliónteho cestujúceho, čo je fantastické číslo. Zdolať takýto míľnik je veľkou zodpovednosťou. Rozhodli sme sa preto tento významný míľnik aj patrične osláviť a desaťmilióntu cestujúcu oceniť celoročným lístkom zadarmo s rekreačným víkendovým pobytom.

Čo plánuje dopravný podnik v blízkej budúcnosti?

Ako som už spomínal, pracujeme na projekte výstavby depa pre autobusy, ktoré by zabezpečovalo lepšiu údržbu a prevádzku vozového parku. Plánujeme rozšíriť vozový park aj o ďalšie, ekologickejšie autobusy a rozvíjať dopravné spojenia aj do okolitých regiónov, čím by sa zlepšil komfort pre našich cestujúcich. Výzvou bude zjednodušiť prístup občanov k informáciám a sprehľadniť ho formou elektronických informačných tabúľ jednotlivých spojov a liniek.

 

FUNKCIU BERIE AKO ZODPOVEDNOSŤ

Vo funkcii viceprimátora mesta Martin ste viac ako jeden rok, ako sa vám darí napĺňať volebný program?

Áno, funkcie viceprimátora som sa ujal počnúc 1. januárom 2023. Po krátkom oboznámení sa s chodom úradu a jednotlivými procesmi sme začali pracovať na projektoch, ktoré zlepšia kvalitu života občanov nášho mesta. Na to, aby sa dosiahli výsledky, musia všetci pracovať ako jeden tím, a tak sa snažím pristupovať aj k zamestnancom úradu. Iba vzájomný rešpekt a dôvera dokážu byť dostatočnými motivátormi k naplneniu stanoveného cieľa.

Čo by ste odkázali čitateľom Breaku?

Nech sa nikdy nevzdávajú. A to aj napriek ťažkým životným situáciám. Pokiaľ sa im rozplynú sny alebo sa nepodaria naplniť ich ciele, nech idú ďalej. Hlavne nech nerezignujú na seba, na svoju rodinu, okolie, komunitu, ale aj na spoločnosť ako takú. Taktiež aby sa tešili v zdraví počas celého roka 2024, aktívne sa zapájali do verejného života, čo možno s najpozitívnejšou emóciou.