Pán Pellegrini, kandidujete na prezidenta Slovenskej republiky. Aká je Vaša predstava o tejto funkcii? Aký by nový slovenský prezident mal byť?

Musí to byť predovšetkým prezident ľudí. Hlava štátu nemá reprezentovať záujmy politických strán, ani mimovládnych organizácií, ani iných krajín či nadnárodných zoskupení. Prezident sa musí riadiť jediným záujmom, a to je záujem slovenských ľudí. Nemá byť čo protiváhou voči vláde, na to predsa máme politickú opozíciu. Nesmie byť ani smiešnou figúrkou, pretože zastupuje navonok celú Slovenskú republiku. A toto zastupovanie musí byť dôstojné, aby sa za svojho prezidenta nikto nemusel hanbiť, ani doma, ani v zahraničí. Prezident skrátka  nemá byť ani koaličný, ani opozičný. Má to byť prezident ľudí, ktorý dokáže vládu pochváliť, ak pracuje pre svojich občanov, a pokarhať ju, ak sa tomuto poslaniu spreneverila.

Vo svojej kampane veľa hovoríte o potrebe pokoja. Prečo práve táto priorita?

Slovenský národ je dnes rozdelený a ľudia už o politike pomaly nemôžu hovoriť bez toho, aby neriskovali konflikt v rodine, s priateľmi či kolegami na pracovisku. Je to veľmi smutný stav, pod ktorý sa podpísalo najmä cielené šírenie nenávisti tými politikmi, ktorí nikdy nemali a ani nebudú mať iný politický program – a ktorí absolútne zlyhali, keď mali namiesto rečí aj niečo konkrétne pre ľudí urobiť. Ale rozdelený národ sa len veľmi ťažko pohne vpred. Potrebujeme oveľa viac súdržnosti, jednoty a najmä pokoja, aby sme sa mohli veciam, ktoré náš život robia lepšími, namiesto vybíjania sa v zbytočných sporoch.

Ďalšou vašou prioritou je dôstojnosť. Rozumiem, že prezident má byť dôstojným reprezentantom Slovenska a Slovensko musí zasa dôstojne reprezentovať svoje záujmy na svetovom fóre. Skrýva sa však pod týmto slovom ešte niečo iné?

Predovšetkým dôstojný život každého jedného človeka. Ten je ovplyvňovaný úrovňou mnohých oblastí, či už ide o zdravotníctvo, sociálnu pomoc, ceny potravín a energií. A tu sa veľmi teším, že táto vláda robí presne to, čo ľuďom pred voľbami sľúbila. Pripravili sme spravodlivý a skutočný 13. dôchodok, zastropovali ceny energií, začali práce na výstavbe a rekonštrukcii nemocníc, ale aj vyrovnávaní regionálnych rozdielov a zastavili sme nelegálnu migráciu.

Ako k tejto práci môže prispieť prezident?

Ak sa naplní predstava jedného z mojich protikandidátov, že prezident má byť protiváhou voči vláde, tak nijako. Aká je protiváha k tomu, že sa zvyšujú dôchodky? Aká je protiváha k tomu, že na Slovensku nechceme nelegálnych migrantov? Alebo k nižším cenám energií? Ak bude nový prezident systematicky hádzať vláde polená pod nohy, bude to len a len pokračovanie politických konfliktov, ktoré sme tu v posledných rokoch videli a z ktorých sú ľudia už naozaj unavení. Ale ak bude prezident vedieť s vládou spolupracovať, môže ju okrem podpory takýchto opatrení posunúť na ešte vyššiu úroveň. Prezidentský palác totiž musí byť miestom, kde sa rodí dlhodobá vízia Slovenska na roky dopredu. Prezident môže dostať za jeden stôl aj znepriatelené politické strany, hovoriť s tými najlepšími expertmi, byť motorom dlhodobého plánu celej krajiny. Toto môže významná pridaná hodnota prezidenta, ak sa nevníma ako zástupca časti politického spektra, ale výlučne ako zástupca všetkých slovenských občanov. A nikdy na nich nesmie zabudnúť a stratiť s nimi kontakt.

Čo znamená Váš slogan „Slovensko na prvom mieste“?

Pre nového prezidenta musia byť prioritné národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, aj keď sa to iným krajinám nepáči. Hrdé a sebavedomé Slovensko musí byť pre najvyššieho ústavného činiteľa prioritou – aby sme v rámci medzinárodných štruktúr sedeli za stolom, kde sa prijímajú rozhodnutia, a nie čakali za dverami, o čom rozhodnú iní.  Inými slovami, Slovensko potrebuje proslovenského prezidenta.

 

 

________________

Objednávateľ: Peter Pellegrini, Bakossova 33, Banská Bystrica
Dodávateľ: Creo advertising, s.r.o.,Žižkova 7801/15, 811 02 Bratislava, IČO: 51280299