V kancelárii  na stole máte položené memorandum o spolupráci medzi Slovenským paralympijským výborom (SPV) a Dolným Kubínom. Čo tento dokument znamená?

Toto memorandum, hovorí o vízii SPV vybudovať v Dolnom Kubíne spolu s mestom paracentrum národného významu. Je zároveň vyjadrením toho, o čo sa už roky snažíme. Stať sa mestom pre všetkých bez bariér. A to doslova a do písmena.

Čo si predstaviť pod pojmom mesto bez bariér ?

Je to mesto, kde každý, bez ohľadu na svoj telesný a mentálny hendikep nájde svoj domov. Domov, v ktorom sa bude môcť nielen bezpečne pohybovať a bývať, ale v ktorom bude môcť aj športovať, pracovať, študovať a zabávať sa.

Môžete byť konkrétny?

Už pred jedenástimi rokmi vznikla v Dolnom Kubíne iniciatíva miestnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých. V rámci nej každoročne mapujú verejný priestor a systematicky vytvárajú tlak na inštitúcie v meste, aby odstraňovali fyzické bariéry. Z ich zistení sme sa odrazili. Dnes pri každej rekonštrukcii aj novostavbe striktne dbáme na to, aby bola pohodlne prístupná pre všetkých. Zdravých aj zdravotne znevýhodnených. Aktuálnou novinkou nášho mesta je haptická (dotyková) mapa, ktorá ma zjednodušiť orientáciu nevidiacim športovcom a návštevníkom Dolného Kubína.

To je verejný priestor. Čo spomínaný šport?

Začalo to v roku 2012, keď sa Dolný Kubín stal centrom parahokejovej reprezentácie Slovenska. V priebehu rokov sme postupnými rekonštrukciami prispôsobili náš zimný štadión parahokeju. Máme bezbariérové šatne, sociálne zariadenia, ale aj ľadová plocha má špeciálne mantinely potrebné pre hendikepovaných hokejistov. Jedná sa o jedinú takúto plochu na Slovensku. V minulom roku po rozsiahlej rekonštrukcii športovej haly pri župnej strednej škole vznikli podmienky, vďaka ktorým našla zázemie u nás ďalšia slovenská reprezentácia. Sú to florbalisti na elektrických vozíkoch. Veľa práce je však stále pred nami. Pripravené sú projektové dokumentácie na rekonštrukciu letného štadióna, zázemia pre atlétov a vzpieračov. Zlepšiť podmienky chceme aj v mestskom Aquaparku, v ktorom sa nachádza súťažný plavecký bazén. Všetky tieto zámery konzultujeme so zväzom telesne postihnutých, športovými zväzmi, slovenským olympijským a najmä paralympijským výborom na čele s jeho predsedom Jánom Riapošom.

Život v meste nie je len o športe. Majú títo športovci kde bývať a pracovať?

V januári sme odovzdali kľúče od mestského nájomného bytu kapitánovi parahokejovej reprezentácie. Ďalšie byty môžu byť obsadené podľa potrieb paralympionikov. V spolupráci so súkromným sektorom, ale aj verejnými inštitúciami hľadáme ďalšie možnosti ubytovania pre zdravotne znevýhodnených. A to krátkodobé, ale aj dlhodobé. Považujeme za dôležité, aby športovci najmä v kolektívnych športoch, ktorí pochádzajú z celého Slovenska mohli na jednom mieste bývať, športovať aj pracovať. Za týmto účelom sme vytvorili mestský sociálny podnik, v ktorom budú môcť nájsť pracovné uplatnenie.

Ako sú tieto športoviská využívané?

V Dolnom Kubíne už pravidelne organizujeme viacero podujatí nielen na regionálnej, ale aj celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Konajú sa tu zimné župné paralympiády, majstrovstvá Slovenska telesne znevýhodnených športovcov, spoločné podujatia zdravých aj zdravotne znevýhodnených atlétov a plavcov, medzinárodné reprezentačné parahokejové zápasy a ďalšie. Už teraz poznáme jesenný termín veľkého medzinárodného podujatia telesne postihnutých mladých športovcov z celého Slovenska, ale aj krajín V4. Sme hrdí, že úspešne nadväzujeme na tradíciu úspešných dolnokubínskych para športovcov ako napríklad paralympionici Marek Kubačka, Jozef Búroš, alebo deaflympionik Marek Tutura.