Vesmírne aktivity európskych krajín sú koordinované spoločnou Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), ktorá združuje 22 štátov. Väčšina z nich patrí do Európskej únie, avšak členmi ESA sú aj Švajčiarsko, Veľká Británia a Nórsko. Slovensko nepatrí medzi 22 plnohodnotných členov, s agentúrou však dlhodobo spolupracuje. Od októbra 2022 je pridruženým štátom ESA (anglicky Associate Membership), čo je posledné štádium pred získaním plného členstva.

Foto: NASA

SME V TRETEJ FÁZE
Prvou fázou spolupráce medzi Slovenskom a ESA bolo získanie štatútu pozorovateľa po podpísaní dohody o spolupráci (Cooperation agreement) v roku 2010. Po nej nasledovala druhá, úrovňovo vyššia fáza, v ktorej sa napríklad slovenské univerzity či vývojové firmy mohli uchádzať o financovanie projektov v oblasti vývoja vesmírnych technológií. Táto možnosť sa im otvorila v roku 2015 po podpísaní „Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte“, ktorej platnosť bola neskôr predĺžená obdobia prispelo Slovensko do ESA celkovou sumou 14,5 milióna € a približne 80 % z týchto peňazí sa vrátilo na Slovensko vo forme spomínaného financovania projektov. V súčasnej fáze pridruženého členstva, ktorá by mala trvať ďalších sedem rokov, bude spolupráca Slovenska s ESA ešte intenzívnejšia. Pochopiteľne to však znamená i to, že aj finančný príspevok Slovenska bude vyšší.

Foto: NASA

NÁŠ MINI PODIEL
Základný finančný príspevok Slovenska do ESA pre rok 2023 predstavuje 3 milióny €. Pre porovnanie, príspevky všetkých 22 členských až do roku 2022. Počas tohto sedemročného krajín, 4 pridružených členov (okrem SR sú to ešte Slovinsko, Lotyšsko a Litva) a ďalších participujúcich štátov ako Kanada, spolu tvoria necelých 5 miliárd €. Slovensko sa tak na tejto časti rozpočtu ESA podieľa menej ako 0,1 %. Z jednotlivých krajín prispievajú najväčším objemom financií Francúzsko a Nemecko (zhruba 1 miliarda €) a napríklad Česko, ktoré je na rozdiel od Slovenska už plnohodnotným členom ESA, dáva ročne 49 miliónov €. Výška príspevkov vyberaných od jednotlivých štátov sa odvíja od ich hrubého národného produktu. Na tomto mieste treba ešte podotknúť, že okrem priamych príspevkov jednotlivých štátov, ktoré tvoria približne dve tretiny celkového rozpočtu ESA, posiela agentúre ďalšie financie aj Európska únia, ktorej je Slovensko členom. Pre rok 2023 to predstavuje sumu približne 1,7 miliardy € a celkový rozpočet agentúry je tak po započítaní niektorých ďalších menších príjmov 7,08 miliardy €.

Foto: NASA, ESA

ČO ZA TO MÁME
Okrem základného finančného príspevku vo výške 3 milióny € sa Slovensko môže rozhodnúť, či sa bude finančne podieľať aj na niektorých nepovinných programoch ESA, ktoré nie sú platené zo základných členských príspevkov. Štáty si ich vyberajú podľa vlastného uváženia a ide o oblasti ako satelitná navigácia, monitorovanie zemského povrchu, telekomunikácia či vesmírny transport. Členstvo Slovenska v ESA so sebou prináša šancu na rozvoj nášho vesmírneho a technologického sektora, či možnosti zúčastniť sa a uspieť v jej rôznych projektoch a grantoch. Práve týmto spôsobom sa má vrátiť podstatná časť financií z členského príspevku späť na Slovensko. V dlhodobom pohľade to má podporovať inovácie, vytvárať pridanú hodnotu pre naše hospodárstvo a následné využitie technológií aj v iných odvetviach priemyslu. Tiež sa od toho očakáva zvýšenie prestíže vedy, výskumu a školstva.

Foto: ESA

Mohlo by vás zaujať:

Návod, ako zmeniť Mars na Zem
Slnko má svoju silu: Od čoho nás dokáže v krajom prípade odstaviť?
Objavili sme „malých zelených mužíčkov“