SOV po vzniku pod vedením svojho prvého predsedu, člena Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Vladimíra Černušáka, rozbehol prvé kroky. Kým však SOV mohol premiérovo vyslať svoju výpravu na olympiádu, musel získať uznanie zo strany MOV ako Národný olympijský výbor Slovenskej republiky. Provizórne mu ho udelila exekutíva MOV 16. marca 1993 v Atlante a plnoprávne 101. zasadnutie MOV 24. septembra 1993 v Monte Carle.

Dobré meno doma i v zahraničí
Vďaka mnohostranným aktivitám a činnostiam spojenými so šírením olympizmu si novovzniknutý SOV získal dobré medzinárodné meno a uznanie ešte pred vyslaním našich prvých olympijských výprav a pred prvými olympijskými úspechmi našich športovcov.

S postupným rozvojom olympijského hnutia na Slovensku SOV v roku 2002 zriadil Nadáciu Slovenského olympijského výboru. Tá v posledných rokoch vyvíja významné aktivity v rámci projektov „Ukáž sa!“, Olympijské srdce pre seniorov, Olympijská kvapka krvi a ďalších.

Medzi významné projekty SOŠV patrí Juniorský olympijský tím (JOT), pre ktorého členov každoročne organizuje JOT Games v Šamoríne. Foto: arch SOŠV

Návrat do Domu športu
Prvých desať rokov svojej existencie sídlil SOV v prístavbe Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave. Od 24. septembra 2002 takmer 19 rokov sídlil vo svojej vlastnej budove – v Slovenskom olympijskom dome – na Kukučínovej ulici 26 v Bratislave.

Komplexná rekonštrukcia Domu športu však 1. júla 2021 umožnila návrat už strešnej organizácie pod názvom Slovenský olympijský a športový výbor do Domu športu. Vo výškovej budove má SOŠV sídlo na dvoch horných poschodiach.

Dnes činnosť SOŠV podporuje ako exkluzívny partner národná lotériová spoločnosť TIPOS, generálnymi partnermi sú 4F a Toyota, hlavnými partnermi BILLA, CZ Slovakia a ALLIANZ, partnermi STRABAG a Matador.

Unikátna fotografia troch doterajších šéfov SOV, resp. SOŠV – zľava František Chmelár (organizáciu viedol v rokoch 1999 – 2016), Vladimír Černušák (1992 – 1999) a Anton Siekel (prezident je od roku 2016). Foto: arch SOŠV

Aj múzeum má vlastné priestory
Na prízemí Domu športu vlani vznikla Výstavná sieň prof. Vladimíra Černušáka. Vďaka tomu Slovenské olympijské a športové múzeum, dovtedy nútené vystavovať svoje pozoruhodné zbierky v cudzích priestoroch, konečne získalo vlastné reprezentatívne výstavné priestory. V priebehu tohto roka ich začala významne navštevovať verejnosť, predovšetkým školská mládež. Národný pamätník olympionikov aj Virtuálna sieň slávy SOŠV sa dlhodobo stará o budovanie a zachovávanie olympijského a športového dedičstva. Súčasťou týchto aktivít však bolo okrem iného aj zriadenie Národného pamätníka olympionikov, ktorý je na Národnom cintoríne v Martine od októbra 2014. Takisto tam patrí aj dlhodobý projekt Virtuálnej siene slávy olympionikov zo Slovenska, ktorý sa priebežne realizuje od roku 2019 na webe SOŠV olympic.sk. Jeho súčasťou sú videoprofily olympijských medailistov zo Slovenska počnúc od uhorskej éry. Po spracovaní tohtoročnej „várky“ členov Virtuálnej siene slávy olympionikov zo Slovenska sú hotové videoprofily všetkých našich medailistov z 19. aj 20. storočia, teda z uhorskej aj z československej éry, ako aj viacero videoprofilov osobností z éry samostatného Slovenska.

Doterajšie logá SOV, resp. SOŠV.