Začiatkom októbra sa v Bratislave uskutoční IT konferencia zameraná na najnovšie trendy v otázkach bezpečnosti v oblasti IT.

Originálne miesto, originálna konferencia

Ako hac(č)kovať vlastnú sieť, a ochrániť tak citlivé firemné dáta? Na otázky z tejto oblasti budú odpovedať IT experti na konferencii Hac(č)kujte si bezpečnosť svojej siete, ktorá sa uskutoční 3. októbra 2017 od 9:00 do 16:00 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave.

Garantom sú slovenské špičky v odbore

Deviaty ročník série úspešných podujatí venovaných aktuálnym témam, ktoré rezonujú medzi slovenskými IT manažérmi, podporujú spoločnosti ako VNET, IBM či ESET. Slovenské špičky v odbore účastníkom odovzdajú aplikovateľné znalosti v otázkach nabúrania vlastnej bezpečnostnej siete s cieľom podchytenia prienikov, ku ktorým sa vie dostať aj tretia strana. Poukážu tiež na najaktuálnejšie bezpečnostné hrozby a predstavia spôsoby, ako predchádzať útokom či už pri výbere komponentov, dodávateľov alebo pri budovaní systémov.

Kde zakúpiť lístky?

Konferencia Hac(č)kujte si bezpečnosť svojej siete nadväzuje a rozširuje minuloročnú tému Virtuálneho terorizmu. Môžete sa tešiť na témy, ako sú Bug bounty programy, Žijeme len raz, ale dáta navždy, Keď samotné heslá nestačia,  na praktické ukážky útokov na webové aplikácie alebo aplikovanie procesov na zlepšenie funkcionality a bezpečnosti služieb a mnoho ďalších. Informácie o predaji lístkov na aktuálny ročník hľadajte na webstránke www.konferit.com.

Program konferencie

Na účastníkov čaká zaujímavý a obsahovo atraktívny program. Na záver nechýba samozrejme tombola o hodnotné ceny.