Väčšinou tejto činnosti neprikladáme nejakú extra dôležitosť. Okrem čaju pijeme kávu, sladené limonády, pivo či víno. Prečo by práve pitie nejakého čaju malo byť výnimkou? V Japonsku či v Číne majú na to úplne iný názor a pitie čaju je tu rituálom.

Takýto rituál nás môže zbaviť stresu a hektiky, keďže nás na chvíľu zastaví v každodennom prúdení času, aby našu myseľ upriamil na pokojnú a pomalú činnosť, akou by rituálne pitie čaju malo byť. Ani v Japonsku a Číne nebol tento úkon vždy estetickou a duchovnou záležitosťou.

Sprvopočiatku bol rituál skôr okázalou demonštráciou bohatstva a elitárstva u vyšších vrstiev obyvateľstva. Elementy potrebné k jeho výkonu pozostávali z drahých materiálov ako zlato, drahé kamene či slonovina. Bohaté rody si veľmi zakladali na honosnosti čajového obradu a jeho duchovná hodnota nebola príliš markantná.

V polovici 16. storočia sa však čajový rituál začal presúvať do chudobných chatrčí. Na jeho prípravu už nebol odrazu potrebný okázalý a drahý materiál. Skôr naopak, čím väčšia jednoduchosť, tým bol obrad čistejší a kvalitnejší. Zvýraznila sa jeho duchovná hodnota a prežíval sa viac vnútorne. Bol akousi meditáciou a stal sa i nástrojom na prehĺbenie vzťahu hostiteľa a hosťa.

V súčasnosti je nám k dispozícii množstvo čajovní so sortimentom potrebným k čajovému obradu. Od čajov cez nádoby až k bambusovým podložkám (tzv. čajovým moriam), zoženiete úplne všetko. Ak by sa vám tento zvyk zapáčil a našli ste sa v ňom, odporúčame skúsiť a zapojiť doňho i svojich blízkych.

foto: Shutterstock