Dá sa zmierniť alergia bez užívania liekov?
Zmierniť, či odstrániť príznaky alergie je možné aj vďaka správnemu stravovaniu. Organizmus musí byť pre správne fungovanie v  rovnováhe. Základom zvládnutia alergií je posilnenie imunitného systému. Obranyschopnosť organizmu je pri prejavoch alergie oslabená,  čo súvisí s  tvorbou protilátok ako reakcia na alergény.

Vďaka správnej výžive naštartujete a  následne upravíte svoj metabolizmus.  Správna strava pôsobí preventívne a  zároveň pozitívne aj na ochorenia metabolického syndrómu, imunitu, zvládanie stresu, psychickú pohodu a  v  neposlednom rade aj na alergie všetkých druhov. Treba sa len odhodlať a  zmeniť svoje stravovacie návyky.

Ako prísť na to, aká strava je pre nás tá správna?
Dôležité je, aby bola prirodzená v  ideálnom prípade sezónna a regionálna,  vyvážená, a  aby presne sedela chémia stravy k chémii vášho tela. Práve preto je vytvorenie ideálneho jedálnička veľmi individuálnou záležitosťou. Dá sa zostaviť na základe laboratórnych krvných testov každého jednotlivca, ktorý zrkadlí aktuálny zdravotný stav. Posilnenie našej imunity a vylúčenie primárnych alergénov napomáha k zlepšeniu alergických prejavov.


Výživová poradkyňa Katarína Grich. Foto: metabolic balance 

Ktoré alergie môžeme zmierniť alebo aj úplne odstrániť?
Alergia je „prehnaná“ reakcia organizmu na niektorý alergén, ktorý telu vlastne nechce škodiť. Prečo telo tvorí protilátky, má dôvody ako psychické tak aj fyziologické, a  preto nie je rozhodujúce, či sa prejavuje reakcia  na jahody, peľ či nikel.

Je na mieste zvýrazniť súvislosť nadváhy a  obezity s  alergiami. Bežná prezápalová strava spolu s nadmerným podielom hormonálne aktívnych viscerálnych tukov, pracujú v  prospech alergií. Preto redukcia hmotnosti je nielen prevenciou ale i súčasťou úspešných terapií.  

Kedy je najlepšie zmeniť stravovanie?
Dôležité je len rozhodnutie. Povedať si č je mojím cieľom. Alergici na pele a  trávy, ešte teraz pred „sezónou“ stihnú spraviť prvé kroky a  už tohtoročá alergia sa nemusí prejaviť v  plnej sile, prípadne  sa nemusí  prejaviť vôbec.

Toto jarné obdobie, keď je príroda naštartovaná na procesy znovuobnovenia je ideálne aj na naštartovanie vášho metabolizmu a  zmien v  stravovacích návykoch.