Roger Ferris, ktorého stvárnil Leonardo DiCaprio, pôsobí na miestach, kde informácia má väčšiu hodnotu ako život človeka, od ktorého ju získal. O tom, či sa mu podarí akciu prežiť, často rozhoduje len hlas na druhom konci  telefónnej linky. Ten patrí veteránovi CIA Edovi Hoffmanovi, ktorého zahral Russell Crowe.

Ostrý pohľad:

„Ferris je človek, ktorý svoj život plne oddal zničeniu terorizmu a dennodenne pri tom riskuje svoj život,“ hovorí DiCaprio. „Má dokonalý prehľad o zbrojných tréningoch a bezprostredných bojoch, je veľmi inteligentný a mimoriadne efektívny agent v teréne, hlboko zahĺbený do kultúry Stredného východu. Je skúsený aj v oblasti vytvárania vzťahov a prenikania do teroristických sietí.“ Pavučina lží je film založený na románe s rovnakým názvom, ktorý napísal David Ignatius. Skúsený novinár krytý CIA sa zaoberal záležitosťami Stredného východu vyše desať rokov. „Kniha ponúka nezvyčajne ostrý pohľad na aktuálne dianie v predných líniách a orientuje sa na významných ľudí,“ vraví režisér Ridley Scott a dodáva o DiCapriovi: „Leo je jeden z najzaujímavejších hercov, s akými som kedy pracoval. Veľmi dobre s ním možno vychádzať a je zábavný. Je to vášnivý profesionál a jeho príprava nemá chybu.“

Náročná skúsenosť:

Pri tvorbe takmer sto lokácií roztrúsených po dvanástich rôznych krajinách bola autentickosť scén nevyhnutná. Keďže bolo nereálne nakrúcať v toľkých krajinách, na stvárnenie väčšiny miest vybrali Maroko. „Je to zaujímavé miesto. Bola to náročná filmová skúsenosť, no napriek tomu sa mi tam páčilo. Trhovisko v Marrákeši je niečo, čo by mal vidieť každý na svete aspoň raz. Je to fenomenálny pohľad,“ povedal DiCaprio, ktorý sa musel naučiť po arabsky vrátane niektorých dialektov. Bola to výzva aj pre herca, ktorý má na preberanie prízvukov skvelý talent: „Bola to jedna z najťažších vecí, akú som ako herec musel urobiť. Môj tréner dialektov Sam Sako bol pre mňa neoceniteľný. Rozobral viaceré dialekty
a niekoľko týždňov pred nakrúcaním sme ich spolu skúšali.“ Sam Soko: „Pre ľudí nehovoriacich po arabsky je to náročné. Mnohé zvuky totiž vychádzajú z hrdla. Američania hovoria ústami, takže nie sú zvyknutí používať hlasivkové svaly. Leo bol výborný študent.“