Všeobecne treba rozlišovať medzi správaním súkromných osôb alebo hostí na jednej strane a vystupovaním obsluhujúceho personálu na druhej strane. Čašník, ktorý sa svojmu povolaniu vyučil, musí dodržiavať všetky pravidlá, ktoré sú pri obsluhovaní hostí predpísané. Pre súkromné osoby platia tieto pravidlá len v obmedzenej miere. K dobrému štýlu kultivovaného človeka síce patrí do istej miery poznať tieto pravidlá, ale nemusí sa ich otrocky pridržiavať. Keď ste na narodeninovej párty prevzali nalievanie vína, postačí, ak viete, že by ste nemali objímať fľašu teplou rukou dlhší čas, aby sa ušľachtilý nápoj nevhodne nezohrial. V žiadnom prípade nemusíte držať druhú ruku za chrbtom, takéto napodobňovanie profesionálov pôsobí skôr smiešne. Nedajte si nahovoriť od kadejakých „expertov“, že fľašu musíte držať odspodu, prstami vo vydutine dna. Urobte to, ak chcete, ale keď už, tak s nedbalou eleganciou. Takisto sa nesnažte zaujímať polohu tela a používať gestá, ktorými profesionáli vyjadrujú úslužnosť k hosťom. Nalievanie vína považujte za priateľskú láskavosť a podľa toho sa správajte.