Túto situáciu ste už iste zažili: Uprostred telefonovania sa spojenie preruší. Stláčate opakovanie volania a stále je obsadené. Skúšate to ďalšie štyri razy a napokon to vynervovaní vzdávate. Potom vysvitne: Váš partner sa pokúšal o to isté, čo vy. Pre takéto situácie platí jednoduché pravidlo biznis etikety: Ak bol telefonický kontakt pre technickú chybu prerušený, vždy ho obnovuje osoba, ktorá zavolala ako prvá!