Pri pohľade na dobre zariadenú posilňovňu vám určite neuniknú jej základné zložky vybavenia: rôzne druhy posilňovacích strojov, činky, závažia a, samozrejme, kardiozóna. Stroje na posilňovanie sa v týchto časoch tešia veľkej obľube. Sú už také zložité a prepracované, že pre laika je len veľmi ťažké určiť, o aký stroj vlastne ide, na čo slúži a ako sa používa. V súvislosti s používaním strojov vo fitnescentre sa často stretávame s výrazom izolované cviky. Tieto cviky sú zvyčajne jednokĺbové, maximálne dvojkĺbové a môžu byť, samozrejme, vykonávané aj s klasickými činkami. Sú úzko špecifikované na jednu skupinu svalov, pričom sa pri ich realizácii dbá na izoláciu pohybu a zabraňuje sa pôsobeniu iných (pomocných) svalových skupín. Izolovaním dochádza k veľkému prekrveniu danej časti, čo je spojené s dobrým pocitom napumpovania. Tieto cviky sú celkovo nenáročné na kondíciu a koordináciu. Dôraz sa kladie na precítenie jednotlivých svalových partií s dostatočným počtom opakovaní, čo neumožňuje používanie ťažkého, submaximálneho závažia. Zaťaženie musí byť úmerné charakteru cvičenia. Izolované cviky sú výborný prostriedok na dosiahnutie dostatočného napumpovania svalových vlákien, pričom ich zaradenie prevažuje na koniec tréningu danej svalovej partie. Samozrejme, nie je to pravidlo a vo veľkej miere sa používa princíp predúnavy, ktorý spočíva v používaní izolovaných cvikov na začiatku tréningu, pred komplexnými cvikmi. Záleží na individuálnom pocite a potrebe, keď tieto cviky zaradíte do svojho tréningového programu. Často sa stretávam s myšlienkami, že takéto cvičenie je dostačujúce. S pocitom prekrvenia prichádza presvedčenie, že to stačí. Nepotrebujem žiadne ťažké, nepríjemné cviky, ktoré si vyžadujú kondíciu a odhodlanie. Opak je pravda, samozrejme. Izoláciou ešte nikto dieru do sveta nespravil. Tieto cviky sú oveľa chudobnejšie ako základné a nespôsobujú až také markantné zmeny v organizme. Ak berieme do úvahy napríklad hypertrofiu svalstva či energetický výdaj. Sú neodmysliteľnou súčasťou kondičnej prípravy v posilňovni, ale majú prevažne doplňujúcu úlohu. Dnes už v posilňovni väčšinou nemusíte improvizovať a na každú svalovú partiu nájdete vhodný posilňovací stroj. Izolovanie vo väčšine prípadov znamená sed, ľah, opretie, zmenu polohy, ktorá umožní vyradenie ostatných svalových skupín a úplnú koncentráciu na precvičovanú partiu. Cvičenia by sa mali vykonávať v úplnom rozsahu pohybu bez akéhokoľvek „cheatingu“, maximálne s pomocou parťáka. Záťaž zvoľte tak, aby ste boli schopní vykonať daný počet opakovaní v presnej a cielenej technike. Nesnažte sa porovnávať výkon so základnými cvikmi. Charakter cvičenia sa výrazne odlišuje a pojmy ako dynamika, výbušnosť či sila nie sú pri izolovaní určitej svalovej skupiny veľmi na mieste. Takmer každá svalová partia sa dá viac-menej odizolovať a precvičiť s vysokou presnosťou. Či už dáte prednosť stroju, alebo zvolíte variant s činkou v izolujúcej polohe.