Povedať ste nemuseli nič. Ak ste sa stretli v predsieni, kde sa umývajú ruky, krátky pozdrav celkom postačí. Naproti tomu v miestnosti, kde sú samotné WC, by mali panovať diskrétnosť a ticho. Platí to predovšetkým pre pánske toalety, kde niekedy stojí niekoľko pánov vedľa seba. Tam je však nanajvýš dovolený krátky úklon hlavou. Keď sa tam náhodou stretnete so šéfom, v žiadnom prípade by ste sa nemali pokúsiť podať mu ruku. Kto vie, čo jeho ruka práve potriasala alebo naopak…